سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه قلاوند – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست

چکیده:

بخش کشاورزی یکی از بخشهای اقتصادی مهمی است که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای باتوجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال درکشور از آن مدد گرفت نگاهی اجمالی به کارایی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و توانمندی های عملی آنها برای ایجاد تحول دربخش کشاورزی کشور نشان دهنده این واقعیت ناخوشایند است که اموزش عالی دررسیدن به این مهم از کارایی چندانی برخوردار نبوده است درمقاله حاضر ضمن بحث درباره اهمیت بخش کشاورزی درزمینه اشتغال زایی و کارافرینی به موانع آموزش عالی کشاورزی درتربیت فارغ التحصیلان کارآفرین و نیز به موانع گسترش اشتغال پایدار دربخش کشاورزی پرداخته و راه کارهایی جهت خروج از این موانع و بحرانها ارایه می گردد.