سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد اخوان – سازمان برق ایران
عباس نیکخواه – سازمان برق ایران
محسن فخاری – شرکت توانیر

چکیده:

افزایش مصرف سرانه انرژی الکتریکی هر جامعه در سطوح مختلف نشانگر رشد صنعتی، اقتصادی و رفاه عمومی آن جامعه می باشد. بنابراین در کشور ما با عنایت به روند توسعه اقتصادی و بازسازی بعد از جنگ تحمیلی، دوری منابع تولید از مراکز مصرف، شرایط زیست محیطی و عوامل جغرافیایی گسترش شبکه های انتقال و توزیع برق امری اجتناب ناپذیر بوده و از طرفی با توجه به گستردگی صنعت برق در جای جای مملکت و همچنین میزان ارزبری تجهیزات الکتریکی ، برنامه ریزی تعمیرات در بهینه سازی بهره برداری در راستای تامین برق مشترکین با توجه به پارامترهای استاندارد که از اهم وظایف شرکت های توزیع به عنوان رابط مستقیم بین صنعت برق و مردم می باشد ارائه خواهد گردید.