سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهران احسانی – کارشناس ارشد شهرسازی ، برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

با بررسی بحرانهای بوقوع پیوسته در کشور و توجه به آمارهای صدسال گذشته این واقعیت تلخ نمایان می شود که حدود ۳۵۰۰ زلزله در ایران اتفاق افتاده که از این میان، ۵۳۵ زلزله شدتی بالاتر از ۴ ریشتر داشته اند و هرده سال نیز یک زلزله با مقیاس ۷ درجه ریشتر وبزرگتر، درکشوررخ داده استو از طرفی سالانه نیز حدود ۲۰۰ زلزلهکوچک و بزرگ در کشور اتفاق می افتد. لذا برنامه ریزی برای تامین امینی در شهرها و تکوین و تدوین طرح های نوین امدادسانی با مدیریتی منسجم و کارا اهمیت خود را در کشور نمایان می سازدفقدان یا ضعف برنامه ریزی های شهری و منطقه ای تا به امروز خسارات مادی و معنوی جبران ناپذیری بر جای گذاشته است بگونه ای که آمار ومقدار تلفات انسانی زلزله که تنها یکی از حوادثی است که در طی صد سال گذشته یک درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده در ایران برابر با ۶ درصد تلفات انسانی زلزله در جهان طی این دوره بوده است.
در این مقاله سعی بر آن استتا نقش برنامه ریزی شهری در مواجهه با بحرانهای طبیعی برجسته تر گشته و استفاده از سیستم های نوین اطلاعاتجغرافیایی GIS معرفی گردد. همچنین راهبردی استراتژیک جهت امداد رسانی دربافت های فشرده شهری نیز ارائه شده است. باشد تا این تحقیقات و راهکارها کشور عزیزمان را به توسعه ای پایدار نزدیکتر ساخته و در حفظ سرمایه های برگشت ناپذیر نیز گامی موثر برداشته شود.