سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور بهروزی لار – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
محمدحسن روحانی نژاد –

چکیده:

دوعامل مهم در بیابان زایی و طوفان شن صافی سطح زمین و فقدان پوشش گیاهی یامالچ نفتی می باشداین دو عامل خود سبب بادشویی و آب شویی می شوند فقدان پوشش گیاهی نتیجه کم آبی یا ذخیره نکردن آب باران می باشد بادهای موسمی خاک را به خود به هوا برده و در شهرها و اطراف می پراکند و سیلابها، خاک را شسته و در پشت سدها ته نشست می کند خاکی به گفته ای 80 سال برای تشکیل هر سانتی متر از آن وقت لازم است در نبود پوشش گیاهی فرسایش خاکی شدید شده و در نبود خاک تولید پوشش گیاهی غیرممکن واین سیر تسلسل ادامه می یابد نقش بندی یکی از روشهای نوین جلوگیری از بادشویی و خاک شویی یا به عبارت دیگر بیابان زدایی و جلوگیری از طوفان شن می باشد عامل سومی که می توان اضافه نمود هدردادن آب د ر ایران است روش آبیاری مرسوم درایران بیش از 60% از آب گران بهای چاه را از دست میدهد یعنی بازده آبیاری در ایران 40% و کمتر می باشد.