سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس آزادی – مدرس رشته علوم اقتصاد در دانشگاه ایلام
هانیه علیشائی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه ایلام

چکیده:

هدف اصلی این مقاله که به صورت توصیفی بیان شده، بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت های اقتصادی می باشد.از جمله راهکارهایی که در دهه های گذشته در توسعه اقتصادی نقش داشته و باعث گسترش آن نیز شده؛ ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس است که در اکثر کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) نیز گرایش به این نوع بنگاه ها افزایش یافته است. بنگاه های کوچک متوسط از این نظر که نقش بسزایی در اشتغال زایی، رقابت پذیری ، نوآوری و توسعه سازمانی و اقتصادی دارند؛به عنوان محرک و موتور رشد اقتصادی در نظرگرفته شده و یکی از مهمترین اولویت ها در برنامه های توسعه اقتصادی می باشند. در این مقاله به بررسی اهمیت و نقش این بنگاه ها در توسعه و رشد اقتصادی کشور ها خصوصاً ایران، و همینطور موانع و راهبرد های توسعه و گسترش آنها پرداخته شده، و در این زمینه پیشنهاداتی نیز جهت رفع موانع بیان شده است.