سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پارسا التیامی نیا – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

چکیده:

نهاد مالکیت، شالوده نظام بهره برداری کشاورزی است و در میان جامعه شناسان به عنوان نهاد مطرح می شود. در رابطه با مالکیت و تحولات، تغییر و تحول مالکیت زمین در طول تاریخ همواره وجود داشته است. تغییر حکومتها، جنگها و تسلط بر سرزمینهای دیگر، همواره با غارت دارایی، املاک و جابه جایی اموال منقول همراه بوده است. با اینحال این پژوهش در پی بررسی تحولات مالکیتی قبل از اصلاحات ارضی و بازتابهای آن در توسعه کشاورزی منطقه سیستان می باشد. که این کار براساس مطالعات کتابخانه اسنادی، بصورت توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. که نتایج پژوهش گویای اینست با اینکه درطول یکصد سال گذشته بارها مالکیت در دچار تغییر و دگرگونی شده است. ولی تا پیروزی انقلاب اسلامی طبق شواهد و مدارک، مالکیت ثابت، آزاد و مورد احترام در این منطقه وجود نداشته است و توسعه کشاورزی بصورت پراکنده و در راستای سیاست های غلط کشاورزی، سیر می کرده است.