سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حیدر احمدی – کارشناس ترویج و آموزش کشاورزی
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مریم امیدی نجف آبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در آغاز عصر دانش سرمایه های فکری و انسانی جایگزین سرمایه های فیزیکی و مالی می شوند و نظامهای آموزشی موجبات اقتدار موفقیت و خوشبختی جوامع خود را فراهم می آورند مهمترین نظام آموزشی هرکشور نظام آموزش عالی است و میزان موفقیت هر نظام آموزش عالی به این موضوع بستگی دارد که در انتقال دانش و مهارتها تا چه اندازه به خلق و توسعه ایده های نو در بین مخاطبین خود توجه داشته و تا چه اندازه از کاربردی نمودن دانش برای توسعه اقتصادی خود سودجسته است دانشگاه ها به عنوان سازمانهای پیچیده ای که تربیت متخصصان جامعه دررشته های گوناگون را برعهده دارند با دراختیار داشتن امکانات وسیع انبوه دانشجویان و پژوهشگران و ابزارهای تحقیقاتی درزمینههای مختلف می توانند بطور مستقیم به پرورش نیروهای متخصص خلاق مبتکر وکارآفرین بپردازند. نیروهایی که مشاغل جدید را براساس دانش و ایده ها نوبنیان نهند و سهمهعمده ای در توسعه اقتصادی هرکشور داشته باشند دراین مقاله پس ازشرح مختصری در زمینه مفهوم آموزش کارآفرینی و اهمیت آموزش آن دردانشگاه ها تعریف کارکردی و جامع تری از اهداف آموزش کارآفرینی انواع کارآفرینی دانشگاه کارآفرین و درنهایت موانع کارآفرینی در دانشگاه ها ارایه شده است.