سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

خلیل بهارفیروزی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
حمید نظری – پژوهشگاه علوم زمین
احمد خاکزاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود بیرالوند –

چکیده:

منطقه مورد مطالعه درشمال باختری ایران برروی کمان ماگمایی البرزویا برروی پهنه ا لبرز آذربایجان دردامنه جنوبی قوشه داغ قرارمیگیرد رشته کوه قوشه داغ با روندتقریبا خاوری باختری دگرریختی هایی را نشان میدهد که خود بخشی ازدگرریختی امتداد لغز همگرای آذربایجان را جبران می کند دگرریختی حاکم برآذربایجان نیز حاصل همگرایی مورب بین پلیت عبی و ایران است اتشفشان سبلان که درشمال خاوری گستره مورد مطالعه و درانتهای خاوری رشته قوشه داغ واقع است دریک رژیم تکتونیکی متاثر از نیروهای محلی حاصل از ماگماتیسم و نیروهای برشی راستالغزی ناحیه ای تکامل پیدا کرده است با نگاه دقیق به دامنه جنوبی قوشه داغ و شمال دشت سراب که دربرگیرنده منطقه مورد مطالعه است ریخت شناسی های زین اسبی saddle حضور دارند که مه آنها حاصل عملکرد گسلهای تراکششی است که درمنطقه شناسایی شده و درسطح نقشه نشان داده شده اند. باوجود برونزد لایه های متناوب سنگهای آذرآواری و گدازه ای بجز ساختارهای چین خورده بسیار موضعی و تک شیب که حاصل عملکرد گسلهای تراکششی است چین خوردگیهای قابل توجهی درمنطقه دیده نمی شود.