سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هادی اسماعیلی آهنگرکلایی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
سید محمد جواد حسینی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر
محمدرضا صدوقی – کارشناس مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران- واحد بهشهر

چکیده:

با توجه به ضرورت مشتری گرایی و اهمیت کیفیت اطلاعات در زنجیره تامین، سازمانها نیازمند یکپارچگی بیشتر استراتژی های حاکم بر زنجیره تامین خود می باشند. در این میان اهمیت مدیریت اطلاعات به دلیل ماهیت رقابتی فعالیت های لجستیکی غیر قابل چشم پوشی است. با توجه به برگشت 15 تا 20 درصدی محصولات تامین کنندگان، همواره چالش بزرگی میان تولید کنندگان و مشتریان وجود داشته است،‌ از این رو توجه بر لجستیک معکوسو مدیریت برگشتی هانقش مهمی در تسهیل این چالش و تثبیت موقعیت تامین کنندگان در بازار رقابتی خواهد داشت. یکی از راهکارهای بهبود در مدیریت اطلاعات لجستیک معکوس استفاده از تکنولوژی اطلاعاتو فناوری های نوین اطلاعاتی همچون شناسایی به کمک امواج رادیویی(RFID)در زنجیره تامین می باشد، ‌همچنین در سایه لجستیک معکوس و تکنولوژی اطلاعات، نقش تجارت الکترونیکدر جریان محصولات برگشتی در حال توسعه می باشد.
در این مقاله ابتدا فعالیت های لجستیک معکوس و جریان محصولات برگشتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس نقش تکنولوژی اطلاعات در بهبود و تسهیل این فعالیت ها و تعامل آن با لجستیک رو به جلو بررسی می گردد. در ادامه راهکارهایی جهت کاربرد فناوری RFID به عنوان رویکردی نوین در جمع آوری و مدیریت اطلاعات فعالیت لجستیک معکوس ارائه شده و مزایای حاصل از آن به طور جامع شرح داده شده است. در پایان به بیان نقش تجارت الکترونیک در فرآیندهای مربوط به جریان برگشتی محصولات پرداخته شده و راهکارهایی جهت بکارگیری آن به همراه یک نمونه از تجارب موفق در این زمینه ارائه شده است.