سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دلیر ناصرابادی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

در دنیای پررقابت امروز که در همه جا کاهش هزینه و افزایش بازدهی مطرح است رقابت در حرفه حسابرسی نیز در پهنه جهان و بخصوص درکشورهای پیشرفته بطور محسوسی تشدید شده است این جریان موجب شده است که حسابرسان کوشش کنند برکارایی روشهای خود بیفزایند تا با شناسایی ضعف ها و تهدیدها و ارائه پیشنهادات سازنده به مدیران سازمان ها موجب افزایش کارایی سازمان و همچنین صرفه جویی هزینه های انجام شده انانگردند از انجا که حسابرسی عملکرد دارای نگرشی اینده نگر است علل نارسایی ها ضعفها و نقایص را در مدیران جستجو نمی کند بلکه علتها را در نظام ها و سیستم های کنترلی مدیریت جستجو می نماید. هدف اصلی این مقاله بررسی این موضوع است که به کمک تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت از جمله بودجه بندی برمبنای عملکرد کارت ارزیابی متوازن، مدیریت کیفیت جامع و مدیریت هزینه یابی برمبنای فعالیت می توان پایه و مبنای قویتری برای انجام حسابرسی عملکرد و تخصیص بهینه منابع کمیاب اقتصادی کشور ایجاد کرد.