سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهنام نیکوبخت – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه
محمدعلی گومشی نوبری – گروه فیزیک دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه، فیزیک نظری وریاضیات،

چکیده:

اختلاف بین مقادیر سطح مقطع تجربی و نظری در تولید کوارکونیم بویژه در تولید ذره j /ψ تا حدودی با در نظر گرفتن حرکت فرمی در توابع ترکش آنها اصلاح می شود . در محاسبات مربوط به توابع ترکش از تابع موج مخروط نوری که در اینجا یک تابع گاوسی می باشد برای نشان دادن حالت مقید مزون استفاده شده است . ما در اینجا به بررسی تولید ذرات Y و j /ψ در تواترون RunII پرداختیم . با به حساب آوردن حرکت فرمی درون کوارکونیم نسبت به حالتی که شامل این حرکت نباشد حداقل 15 درصد افزایش در مقدار سطح مقطع کل تولید ذرات بدست آمده است و این برای جبران اختلاف موجود کافی بنظر می رسد .