سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هادی همدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی گروه مدیریت
قادر وظیفه دمیرچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی گروه حسابداری

چکیده:

با توسعه تکنولوژی در صنایع و ایجادتغییر و تحول در سیستمهای تولیدی سازمان ها چنان با پیچیدگی و تغییرات شدید روبرو شده اند که مدیریت به تنهایی نمی تواند نسبت به محیط خود در سازمان شناخت کافی داشته باشد به همین دلیل مدیران نمی توانند با اتکا به تجربیات شخصی حتی اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی به وظایف خود به نحو احسن عمل نمایند از این روست که سیستمی که مدیریت را در امر شناسایی مشکل تعریف راه حلهای ممکن و ارزیابی این راه حلها انتخاب یک راه حل بهینه و اجرای راهکارها، کنترل و ارزیابی ان کمک کند ضرورت می یابد. هدف این مقاله بررسی نقش حسابداری مدیریت در تصمیم گیری مدیران میباشد که برای این منظور به بررسی علمی حسابداری مدیریت مشخصا ت حسابداری مدیریت مناسب، نقشهای حسابداری مدیریت ، انواع مساله و تصمیم مراحل فرایند تصمیم گیری و نقش حسابداری و مدیریت آن و سنجش و ارزیابی عملکرد پرداخته شده و رابطه این مولفه ها تعیین گردیده و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی ارائه شده است.