سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

جمال ولی پور –
عصمت السادات طاهری اطاقسرایی –

چکیده:

امروزه نقش کلیدی حسابداری مدیریت در سازمان ها محسوس می باشد حسابداری مدیریت فرایند ایجاد و استفاده بهینه از هزینه ، کیفیت و زمان برمبنای اطلاعات است تا تصمیمات بصورت کارامدتری در سازمان اتخاذ شود اهمیت حسابرسی مالی نیز طوری است که باید بگونه ای برنامه ریزی و اجرا شود که بتواند در مورد اطلاعات صورت های مالی تهیه شده براساس چهارچوب گزارش گری مالی اظهار نظر کند کیفیت حسابرسی مالی به کیفیت قضاوت در مورد اعتبار اطلاعات در دسترس حسابدار براساس مقررات و اصول حسابداری بستگی دارد که قسمت اعظم ان توسطحسابداری مالی تهیه می شود دراین تحقیق سعی بران است ویژگیهای با اهمیت از اطلاعاتی که توسط حسابداری مدیریت در حسابداری مالی ارائه می شود شناسایی شده و نشان داده شود چگونه این اطلاعات بصورت همزمان با حسابرسی مالی در ارتباط است.