سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

احمد عبداللهی – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی گلستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان ،گرگان، ایران
عالیه بالارستاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات گلستان، واحد گرگان، گرگان، ایران
خدیجه سادات حسینی هاشم آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات گلستان، واحد گرگان، گرگان، ایران
سمیه مزرئی جهان آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات گلستان، واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده:

توسعه ی پایدار مفهومی می باشد که در سال های اخیر در بین افراد فعال در حوزه های اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. توسعه ی پایدار یک رویکرد ترجیحی برای تقریباً تمامی حوزه ها و مسائل مرتبط با زندگی اجتماعی می باشد. توسعه ی پایدار فرآیند مستمر از دگرگونی، انطباق و سازگاری همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری ها و جهت گیری توسعه ی فناوری با درنظر گرفتن نیازهای بشری است. اندازه گیری، انعکاس و گزارش گری ابعاد مختلف توسعه ی پایدار حرفه ی حسابداری را نیز با چالش هایی مواجه کرده، که باعث ظهور مقوله جدیدی تحت عنوان حسابداری پایدار شده است. هدف اصلی این مقاله به تصویر کشیدن نقش حسابداری در توسعه ی پایدار از طریق مروری بر تاریخچه پژوهش های انجام شده در این حوزه می باشد.