سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهاب هاشمی – دانشجوی رشته مهندسی شیمی گرایش HSE دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
راشین پیرزاده – دانشجوی رشته DBA-HSE موسسه آموزش عالی آزاد آرمان

چکیده:

این مقاله با موضوع بررسی حصارهای سبز و نقش آنها درکاهش آلودگی صوتی در محیط زیست و با هدف شناخت اینحصارها و ویژگیهای آنها با روش تحقیق کتابخانه ای به جمع آوری مطالب و بررسی و انتخاب متون علمی و عملی مفیدپرداخته است با بهرهگیری از منابع مختلف در ابتدا سعی در توصیف آلودگی صوتی در محیط زیست، انواع آلودگی صوتی وروشهای کنترل آن گردیده سپس عوارض و مشکلات ناشی از آن به اختصار بیان شد. در بخش اصلی این تحقیق با مروریاجمالی بر تاثیر سروصدا بر اکوسیستم های حیاتی و نقش آن در تغییر اقلیم و محیط زیست، به مبحث مکانیسم های کاهشسروصدا توسط گیاهان و حصارهای سبز (جذب، انحراف و انکسار امواج صوتی) پرداخته شد و انواع این حصارها، روش وویژگی های احداث، کاربرد آنها و گیاهان مورد استفاده در آنها معرفی گردیده است.