سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آناهید سلمان پور – دانشجوی دکتری خاکشناسی، دانشگاه سراسری شهر کرد
مینا سنمار – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه سراسری شهرکرد
آرتیسم بختیاوندبختیاری – دانشجوی کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه سراسری شهرکرد

چکیده:

خاک ماده آلی یا معدنی غیر متراکمی است که در طی سالیان بسیار طولانی تحت تاثیر عوامل مختلف مانند اقلیم، پوشش گیاهی و پستی و بلندی ایجاد گردیده است. تمام اتفاقاتی که از گذشته تا کنون برای خاک افتاده است، به گونه ای در آن ثبت می شود، که برای فهمیدن آن کافی است نشانه هائی که از آن برجای مانده است را دنبال کنیم. دقیقاً در همین جاست که باستان شناسی وعلوم میان رشته ای با یکدیگر تلاقی میکنند.بررسی خاک به همان نسبت که بدیهی به نظر می آید، میتواند کابردی باشد و همواره برای تحلیل جوامع گذشته حرف هایی تازه داشته باشد.در این راه با توجه به چند دانشی بودن و اهمیت میان رشته های باستان شناسی، از علوم خاک شناسی و زمین شناسی، به منظور تحلیل هر چه علمی تر و دقیق تر مطالعات باستان شناسی، نهایت بهره را برده ایم. پرسشی که مطرح می شود این است که دانش خاکشناسی چگونه می تواند پاسخگوی نکات مبهم علم باستان شناسی باشد. در این راستا باید خاک، محیطی که در آن خاک تشکیل شده و ویژگی های آن را به خوبی بشناسیم. از جمله نشانه های خاک که می توانند به باستان شناسان برای تحلیل بهتر و علمی تر، یاری رساند: رنگ خاک، افق های خاک، pH خاک، نشانه های تغییر اقلیم در خاک و… است.لذا ادعا و فرض اصلی این مقاله بر این است که بتواند به باستان شناس یاری رساند، رازهایی را که خاک از گذشته تاکنون، در خود ثبت و نگهداری میکند؛ با استفاده از روش های علمی پرده گشایی و تحلیلکند.که مهمترین دستاورد این پژوهش، که به روش کتابخانهای است، نزدیکتر شدن تحیل های باستان شناختی به حقایق وگاهنگاری دقیق و علمی مجموعه است