سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جمشید سالار – استادیار بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور،
مریم سازواری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور بابل

چکیده:

رشد اقتصادی از نظر قرآن چنان اهمیت دارد که خداوند آن را از نعمت های الهی برای یک جامعه برمی شمارد. این بدان معناست که تولیدو رشد اقتصادی عاملی تاثیرگذار در تعالی بشر است. یکی از بزرگترینحربه های دشمنان در مقابل ملت ایران تحریم های متعددی است که به مرحله اجرا گذاشتند و برای مقابله با این تحریم ها، تولید ملی یکی از بهترین راه های موجود است که می تواند امید دشمنان را تبدیل به یأس کند.رشداقتصادی در هر جامعه ای برآیند تولید است. افزایش تولید از نظر کمی و کیفی، به معنای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی است. افزایش تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه به معنای ایجاد فرصت های بیش تر و بهتر برایشکوفایی اقتصادی و ورود به عرصه های تازه خواهد بود. بی اثر کردن تحریم ها و تهدیدهای دشمنان، جز با اعتماد کردن به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی میسر نخواهد شد که رهبر معظم انقلاب با تدبیر خود این مسئله را تشخیص دادند. تحریم های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیتتولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم شود. عامل اقتصادوتولید وجه دارای اهمیتی است که به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای شکوفایی و جهانگیر شدن فرهگ شیعه ظرفیت ایجاد بسترهای اساسی برای حرکت به سوی تمدن مهدوی را ایجاد نموده است. در این رابطه تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی با شاخص های اسلامی-ایرانی فاکتورهای اصلی در تحول بعد اقتصادی کشور ایران به عنوان کانون تمدن مهدوی می باشند. در صورت شکلگیری و سامان یافتن تولید داخلی تحولات بنیادینی در اقتصاد ملی و در نتیجه در معیشت مردم و بخصوص در حل مشکلات اقتصادی زندگی رخ خواهد داد.افزایش تولید داخل به افزایش صادرات کمک خواهد کرد و آن نیز به افزایش تولیدملی منجر خواهد شد.این مقاله جنبه های تولیدوکار را ازنگاه اسلام بررسی کرده ونتایج آن به مدیران کمک میکند باپیگیری نظام اقتصادی مورد نظر اسلام بتوانند به استقلال اقتصادی، تولید ملی وبه تبع آن به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یابند