سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

عدیله عجبی –

چکیده:

اکوتوریسم و گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار محسوب میش وند و برنامهر یزی و مدیریت صحیح توسعه اکوتوریسم امری حیاتی است در غیر این صورت اکوتوریسم خود تهدیدی برای تنوع زیستی و آنچه خود بدان وابسته است خواهد بود. بررسی نقش رهیافت مشارکتی ترویج در توسعه پایدار اکوتوریسم و گردشگری روستایی موضوع اصلی مقاله حاضر است دراین میان نکته قابل توجه این است که چگونه باید ذینفعان مختلف در فرآیند اجرا و توسعه گردشگری روستایی مشارکت کننده و از منافع اقتصادی و اجتماعی این نوع گردشگری اطلاع یابند؟ برای تشریح دقیق موضوع این مقاله در دو بخش ارایه شده است در بخش اول نخست به ارایه تعریفی جامع از اکوتوریسم و گردشگری روستایی پرداخته شده سپس ویژگیها و اصول اکوتوریسم پایدار مطرح شده است. در بخش دوم رهیافت مشارکتی ترویج برای توسعه پایدار اکوتوریسم و گردشگری روستایی با تاکید بر مشارکت ذینفعان مختلف دولتهای ملی، سازمانهای غیردولتی، بخش خصوصی و جوامع محلی مطرح شده است همچنین برروشهای ترویجی در تبلیغات وخدمات اطلاع رسانی مطلوب اکوتوریسم و گردشگری روستایی و آموزش وتقویت نیروی انسانی صنعت گردشگری روستایی اشاره شده است روش جمع آوری اطلاعات در مقاله حاضر به شیوه ی مطالعه اسنادی است. نتایج نشان داد که اکوتوریسم و گردشگری روستایی زمینه هایی برای بالا بردن سطح استاندارد زندگی جوامع محلی بدون بهره برداری ناپایدار ازمنابع طبیعی یا از دست دادن مظاهر فرهنگی خود می باشند.