سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا زربخش بحری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
محمدمجتبی کیخای فرزانه – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
سعیده معتمد – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنک

چکیده:

توجه به این مساله بسیار مهم است که بخش اعظم رفتارهای انسان ،تحت تاثیر حضور دیگران قرار می گیرد وحاصل عوامل اجتماعی است .روان شناسی اجتماعی علم مطالعه رفتار متقابل بین انسانها یا علم مطالعه تعامل انسانها ست.با جزیی استثنا،روان شناسان اجتماعی رشته خود را کوششی می دانند برای فهم وتبیین این مطلب که افکار،احساسات یا رفتار افراد چگونه تحت تاثیر حضور واقعی ،تصوری یا تلویحی دیگران قرار می گیرد. پژوهش حاضر تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، در این مقاله تلاش گردیده تا نقش روان شناسی اجتماعی در شهروندی و مدیریت محله ای مورد بررسی قرار گرفته بدین منظور در ابتدا الگوهای چهرگانه ارتباط با دیگران وسپس هوش اجتماعی و مهارتهای آن مورد بحث قرار گرفته است ونیز به مهارتهای ارتباط با کودکان ونوجوانان اشاره کوتاهی گردیده است.این مسایل از مهمترین مباحثی است که باید در مسائل آموزشی شهروندی و مدیریت محله ای مورد توجه قرار گیرند. نتایج این بررسی نشان می دهد که آگاهی شهروندان و نیز مسئولین در خصوص روانشناسی اجتماعی می تواند یکی از راهگشاترین مسائل برای حل معضلات شهری و محله ای چه در سطح خرد و چه در سطح کلان باشد.