سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زیبا معصومه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
روزبه نقشینه – استادیار معماری دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

توجه به این مسئله بسیار مهم است که بخش اعظم رفتارهای انسان، تحت تأثیر حضور دیگران قرار می گیرد و حاصل عوامل اجتماعی است. روان شناسی اجتماعی علم مطالعه رفتار متقابل بین انسانها با علم مطالعه تعامل انسانهاست. با جزیی استثنا، روان شناسان اجتماعی رشته خود را کوششی می دانند برای فهم و تبیین این مطلب که افکار، احساسات یا رفتار افراد چگونه تحت تأثیر حضور واقعی، تصوری یا تلویحی دیگران قرار می گیرد. پژوهش حاضر تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد. در این مقاله تلاش گردیده تا نقش روان شناسی اجتماعی در شهروندی و مدیریت محله ای مورد بررسی قرار گرفته بدین منظور در ابتدا الگوهای چهارگانه ارتباط با دیگران و سپس اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این بررسی نشان می دهد زمانی که طراحی ساختمانها مناسب تر شوند مناطق مختلف با نگرش به مواجهه با جرایم خطرناک مثل تروریسم، می توانند از طریق اعمال اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی در برابر تهدیدات اینگونه جرایم امن تر شوند. بنابراین مقاله حاضر می تواند به عنوان منبع مناسبی برای طراحان شهری، مهندسین ساختمانی، مؤسسات امنیتی و صاحبان منازل مسکونی در جهت همکاری مناسب در پیشگری از جرم به شمار آید و می توان یک منبع ارزیابی ایمنی در نقشه و طراحی های ساختمانی به حساب آید.