سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید نوری زاد ملاسرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه یزد
مهدی سلطانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
امال توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جنگلداری دانشگاه یزد

چکیده:

جهت کنترل و مبارزه با فرسایش و به ویژه فرسایش بادی همچنین تثبیت خاک یکی ا زموثرترین راهها استفاده از پوشش سبز و گیاهان بومی منطقه و سازگار با شرایط اکولوژیک مورد نظر می باشد هدف این پژوهش معرفی و مطالعه روشهای مختلف بیشه زراعی است که در اقصی نقاط کشورمان از قدیم الایام به عنوان شیوه های مناسب جهت تولید چند محصول به صورت هم زمان از یک سو و جلوگیری از فرسایش از سوی دیگر مورد استفاده قرا رمی گرفته است جهت گردآوری مقاله حاضر بصورت انتخابی سه نقطه از سه منطقه شمالی استان گیلان مرکزی استان یزد و جنوبی استان هرمزگان کشورمان موردمطالعه قرار گرفته است در تمامی این مناطق شیوه های مختلف بیشه زراعی تاثیر به سزایی در حفظ و تثبیت خاک و استقرار پوشش گیاهی ایفا نموده اند اما از این میان نوار بادشکن نقش ویژه ای در مبارزه با فرسایش بادی از خود بروز داده است.