سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید خادم الحسینی – کارشناسی راشد مدیریت مالی دانشگاه علم و هنر یزد
دکتر محمد حسین عبدالرحیمیان – عضو هئیت علمی دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده:

بازاریابی در کسب و کار امروز یک امر ضروری است و در موقعیت سازمان ها نقش اساسی ایفا می کند . بازاریابی به فروش از طریق ویزیتوری یا تهیه آگهی های تبلیغاتی محدود نمی شود و مفهوم بسیار جامع تری دارد و همین دلیل گفته می شود ، تفکر بازار یابی باید در کلیه بخش ها و فرآیند های سازمانی نفوذ کند و مورد توجه قرار گیرد . حال اگر این بازاریابی بتواند رویکردی کار آفرینانه را در پیش گیرد ، کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی، می تواند یکی از راهبردهای اصلی حل مشکلات ، متنوع سازی اقتصاد و استفاده بهینه از منابع کشور باشد . در این راستا مفهوم نوظهور بازاریابی کارآفرینانه که از تلفیق وجوه دو رشته بازاریابی و کارآفرینی در مطالعات مدیریت ناشی شده است ، مطرح و مصادیق آن این پژوهش جانمایی شده است . بنابراین تاکید این مقاله بیشتر بر ایجاد کارآفرینی از طریق بازاریابی ای است که منجر به توسعه کارآفرینی می شود . چنین دیدگاه های مختلف مربوط به رویکردهای نوین بازاریابی کارآفرینانه مورد بررسی قرار می گیرد .