سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رقیه شجاعی سقرلو – کارشناس ارشد گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

مدیریت زنجیره تامین به دلیل پیچیدگی هایش نیازمندکاربری سیستم های اطلاعاتی می باشد سیستم های اطلاعاتی مدیریت زنجیره تامین (SCM IS) یک ابزار حیاتی برای هماهنگی جریان اطلاعات از مشتریان تا تامین کنندگان زنجیره تامین می باشند بنابراین پیاده سازی نامناسب این سیستم ها میتواند موجب خسارات زیادی برای اعضای زنجیره باشد امروزه فرایندهای استانداردی برای اطمینان از پیاده سازی موفق سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین وجود ندارد دراین مقاله تمرکز برروی فرایند تجاری و مدلسازی فرایند جهته آنالیز فرایندهای جاری و اصلاح و یکپارچه سازی فرایندها به عنوان عامل اصلی در بهبود پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی زنجیره تامین که موجب کوتاه شدن زمان چرخه انجام تراکنش، هزینه پایین و کیفیت بهتر در ارائه خدمات برای مشتریان نهایی می باشد مطرح شده است و استفاده از چهارچوب مدل SCOR و فرایندهای مطرح در آن به عنوان یک مرجع برای توسعه سیستم اطلاعاتی زنجیره تامین توصیه می شود.