سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صالح زاده نوبری – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
حمید صالح زاده نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه گیلان
محسن صالح زاده نوبری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA، دانشگاه گیلان

چکیده:

در سالهای اخیر و با شدت گرفتن فشارهای ناشی از تحریمهای اقتصادی بین المللی، اقتصاد کشور در شرایط ویژه قرار گرفته است،مقام معظم رهبری با آگاهی کامل از حربهی اقتصادی دشمنان و هدف شوم آنها از تشدید فشارهای همه جانبه به جمهوری اسلامی ایران،آنچه در چند سال اخیر مورد تاکید قرار داده اند بحث اقتصادی مقاومتی بوده است. دراین شرایط بایستی استراتژی اقتصاد مقاومتی بیشاز پیش مورد توجه قرار گرفته و نمود آن در سبک زندگی مردم کشور متبلور شود. اقتصاد مقاومتی به معنای حداقل کردن وابستگی ها بهخارج و حمایت از تولید داخل میباشد. قدرتهای غربی برآنند تا به هر نحوی به تغییر در سبک زندگی مردم در زمینه های مختلفیهمچون تغییر در پوشش، رفتار مصرف کنندگان و غیره بپردازند. این پژوهش برآن است تا به شیوه ی توصیفی تحلیلی و براساس نظریه هاو مطالعات پیشین به بررسی تاثیر اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم بپردازد. نتایج این پژوهش نشان داد که با پیش بینیزیرساختهای لازم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و متبلور شدن آن در زندگی مردم میتوان در مقابل حربه های دشمنان ایستادگی کرد.