سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد
ابراهیم زارع پور نصیرابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
مهسا افتخار – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

چکیده:

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر سلامت اقتصادی و همچنین بیان تأثیر متقابل توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی و آثار مثبت و منفی آن می باشدروش کار: روش کار در این مقاله تحلیلی توصیفی می باشد. یافته ها: سرمایه اجتماعی به طرق مختلف بر سلامت اقتصادی و کاهش هزینه در سطوح مختلف می شود. بحث و نتیجه گیری: . کیفیت بالای سرمایه اجتماعی در روابط تعمیم یافته، قابلیت پیش بینی رفتارها را بالا می برد و انعقاد قرارداد و اجرای سرمایه گذاری را با کاهش هزینه های مبادلاتی آسان می کند. در سطح میانی، سرمایه اجتماعی بالا، به مفهوم رابطه خوب میان گروه ها و بنگاه هاست. در این حالت، بنگاه ها، از قدرت بیشتری در ارائه نوآوری های اقتصادی برخوردار می شوند. هم چنین، سرمایه اجتماعی در این سطح، از شدت مشکل گروه گرایی می کاهد. در سطح کلان یا نهادی، سرمایه اجتماعی بالا، به مفهوم وجود رابطه خوب، میان دولت و جامعه است. این سطح از سرمایه اجتماعی، با بالا بردن کیفیت نظام حقوقی و آرام کردن محیط اجتماعی و سیاسی، و به طور کلی، کاهش هزینه های مبادلاتی، هم بر کارایی دولت اثر می گذارد و هم امکان حضور سرمایه گذاران را بالا می برد