سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بازرسی و ایمنی در صنایع نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قنبر امیرنژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و نماینده مدیریت در شرکت خدما
مرتضی موسی خانی – دانشیار و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

صنعتی شدن جوامع بشری علاوه بر تأمین سعادت و رفاه و پیشرفت انسانها سبب بروز معضلات و مشکلاتی در زمینه ایمنی، محیط زیست، سلامت انسانها،حوادث ناشی از کار شده است. شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز با رعایت حفاظت و ایمنی صنعتی و رعایت اصول توسعه پایداردر توسعه منابع انرژی درراستای اهداف چشم انداز 20 ساله و سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی گامهای اساسی برداشته است. امروزه در این شرکت سیستم مدیریت ایمنی فرایند و چابک سازی مسأله ای نو و تازه است. این پژوهش درنظر دارد رابطه بین سیستم مدیریت ایمنی فرایند و چابک سازی را مورد بررسی قرار دهد. لذا از جامعه آماری که عبارت است از کارکنان و مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است براساس فرمول 152 نفر نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته در بین جامعه آماری توزیع شد. به کمک نرم افزار SPSS و همچنین آمار توصیفی و تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم و فرضیه اصلی که عبارت است از بین سیستم مدیریت ایمنی فرایند و چابک سازی سازمانی درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – اهواز رابطه معنی داری وجود دارد مورد پذیرش واقع شد. همچنین کلیه فرضیه های فرعی که ارتباط بین اجزای سیستم مدیریت ایمنی فرایند را چابک سازی می سنجد مورد تأیید قرار گرفتند. لذا پیشنهاد می شود در راستای برنامه های TQM و خط مشی های ایمنی که شامل چشم اندازها ، مأموریتها و تعهدات مدیران و همچنین چابکی سازمانی است حرکت نمود تا شاهد چابک سازی در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب براساس سیستم مدیریت ایمنی فرایند( P.S.M) باشیم.