سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانبخش اورک – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

چکیده:

یکی از مسایل مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعی و تربیتی، شیوه های گذراندن اوقات فراغت جوانان و به ویژه دانشجویان است.شناخت این شیوه ها می تواند در جلوگیری از نابهنجاری ها و بروز ابتکارات تأثیر چشم گیری داشته باشد هدف این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که «دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه چه مقدار از اوقات فراغت خود را صرف برنامه های صدا و سیما می کنند؟» و «بیشتر به برنامه هایی می پردازند؟» جامعه ی آماری این پژوهش (4949) نفر و نمونه آماری (600) نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه آماری با درنظر گرفتن مقطع تحصیلی و جنسیت انتخاب شده است. نوع پژوهش حاضر، توصیفی است و ابزار آن پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی (0/838) به روش آلفای کرونباخ و (0/86) به روش گاتمن است. برنامه های صدا و سیمای با (166) دقیقه در شبانه روز (1162 دقیقه در طول هفته) در پر کردن اوقات فراغت دانشجویان نقش ارزنده و جایگاه مهمی دارند. برنامه های صدا و سیما، مهم ترین عامل در پرکردن اوقات فراغت دانشجویان به شمار می رود. از میان برنامه های سیما؛ فیلم و سریال، برنامه های ورزشی، طنز، جنگ، اخبار، تفسیر، فیلم های مستند، برنامه های علمی، آموزشی، اخلاقی و خانوادگی در مقایسه با برنامه های مذهبی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر برنامه ها در میان دانشجویان بینندگان بیشتری دارند از میان برنامه های صدا نیز برنامه های گزارش ورزشی؛ شعر، موسیقی، سرود، اخبار، تفسیر سیاسی طنز، جنگ، برنامه های اخلاقی و خانوادگی، روایت، داستان و برنامه های مذهبی در مقایسه با برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مستند، علمی، آموزشی و سایر برنامه ها در میان دانشجویان شنوندگان بیشتری دارند.