سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نجمه طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
یوسف شفیعی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

توسعه روستایی باید در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی (فیزیکی) به صورت یک مجموعه کامل مورد توجه قرار گیرد. یکی از عناصر این مجموعه به بهسازی برمی گردد. اگر ما بهسازی روستاها را معادل سازماندهی کالبدی مناطق و روستایی در نظر بگیریم در این صورت لازم است آن را به عنوان جزیی از توسعه همه جانبه روستایی تلقی کرده و در پیوند با ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه روستایی قرار دهیم. با این مقدمات مسئله بازسازی، بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی به شکلی مستقیم بر موجودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا توجه دارد. در این نوشتار، تلاش بر آن است که به اجمال، ضمن بررسی طرح های بهسازی روستاهای نمونه 3 ، با اجرای این طرح در یکی از روستاها نقاط قوت و ضعف آن را بررسی کرده و چالش های اساسی آن مشخص وتدقیق کنیم. از آنجایی که این طرح با مشارکت مسئولین محلی و مردم روستاهای فوق انجام می گیرد، انتظار می رود با توجه به وجود نقاط مشترک بین اهداف طرح و نیازهای مردم، میزان تحقق واجرای طرح نسبتا بالا باشد