سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروغ حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
وحید شالی امینی – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده:

درسالهای اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث ایجاد کمبود برای فضاهای مسکونی شده و مسکن امروزی را به سمت اپارتمان های با تراکم بالا سوق داده است این رشد سریع و برناماه ریزی برای ایجاد مسکن بیشتر باعث کاهش کیفیت و توجه به کمیت شده است دراین بین بیشترین آسیب و صدمه به کودکان که سرمایه های آینده کشورمان می باشند وارد می شود عدم توجه به طرح کالبدی مسکن باعث از بین رفتن سرزندگی درکودکان و ایجاد حس کسالت درآنها شده و زمینه بروز رفتارهای ناهنجار را درآنها بوجود می آورد از انجایی که کودکی بهعنوان موثرترین دوران زندگی انسان بوده و این دوران نه تنها به مراقبت های جسمانی نیازدارند بلکه باید توجه همه ابعاد وجود آنها شامل جنبه های روانی عاطفی شخصیتی و … را دربرگیرد تا بتوان سرزندگی را درکودکان ایجاد کرد هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش طرح کالبدی مسکن و ارتقای سرزندگی درکودکان با تکیه برنظریه های روانشناسان محیط و کودک می باشد.