سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه عزیززاده – کارشناس ارشد محیط زیست، دبیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس ایران، بندرعباس
مریم محرمخانی – کارشناس ارشد مدیریت، کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه یک بندرعباس، ایران
مهرگان حیدری – کارشناس ارشد محیط زیست، کارشناس دانشکده پزشکی بندرعباس، ایران

چکیده:

حجاب در فرهنگ ملی و اسلامی ما از جایگاه رفیعی برخوردار است. حجاب و عفاف پیش از آنکه یک مسئله فقهی و شرعی باشد، یک فرهنگ است که گسترش آن نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت است. حجاب هرچند پوشش و حائلی برای فرد محسوب می شود، اما به طور کلی چادری بسیار بزرگ برای جامعه و حفظ و تداومامنیت پایدار قلمداد خواهد شد. یکی از ابزارهای لازم برای ایجاد امنیت، حفظ حجاب مخصوصاً از سوی بانوان می باشد. رعایت حجاب نه تنها یکی از راهکارهای مهم در این مسیر است، بلکه یک نوع زمینه سازی برای تولید امنیت است. لزوم رعایت هر چه بیشتر حجاب و عفاف بانوان در حضورهای اجتماعی وقتی بیشتر نمایان می شود که در صورت رعایت نکردن حجاب نه تنها زن شخصیت و کرامت خود را دست می دهد بلکه به راحتی ملعبه دست منحرفان می شود و از این حیث آسیب های جبران ناپذیری برای خود و جامعه به ارمغان می آورد.