سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید کامیابی – استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
ملیحه دوست محمدی – کارشناس رشته جغرافیا (برنامه ریزی شهری)و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دان
عاطفه پهلوانی – کارشناس رشته جغرافیا (اقلیم)دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

با توجه به طراحی ساختمان که اولین خط دفاعی در مقابل عوارض اقلیمی خارج بناست و اینکه خلق شرایط محیطی راحت و مطلوب زندگی شرایط نامساعد محیطی و جوی از اصول معماری و ساختمان به شمار می رود از این رو در مقاله حاضر راهنما یا توصیه نامه طراحی اقلیمی برای شهر سمنان به منظور کمک به ایجاد هویت محلی معماری مسکن دراین شهر ایجاد فضای سالمتر و تامین اسایش و بهینه سازی مصرف انرژی تدوین شده است هدف از این تحقیق شناخت و بررسی سبک معماری شهر و مطابقت آن با عوامل اقلیمی و جوی و دسترسی به دستورالعملهای طراحی اقلیمی که بتواند در زمینه های استواری اسایش ، زیبایی حفظ سلامت نیاز مردم شهر را براورده سازد براین اساس بررسی های انجام شده در این مطالعات که با استفاده از امار و اطلاعاتی که از ایستگاههای هواشناسی مطالعات میدانی و بررسی های کتابخانه ای و ویژگیهای اقلیمی معماری مسکن سنتی شهر سمنان صورت گرفته است