سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی علیزاده علی ابادی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

چکیده:

یکی از مهمترین اصول و ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران نفی سلطه و مبارزه با استکبار جهانی به رهبری امپریالیسم امریکا و صهیونیسم جهانی است این رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در نفی قدرتهای استکبار ی باعث شده است که تا امریکا به عنوان سردمدار امپریالیسم و استکبار جهانی نظام جمهوری اسلامی را به عنوان مهمترین تهدید و مانع برای رسیدن به اهداف سلطه طلبانه و ظالمانه ی خود درایران و منطقه بداند. به همین دلیل از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون تلاش کرده است با روشها و ترفندهای گوناگون به مقابله با آن بپردازد. هم اکنون نیز دشمن استفاده از تاکتیکهای جنگ نرم Soft war را به عنوان استراتژی خود به جای جنگ سخت hardwar برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی یا تغییر رفتار ان در دستور کار خود قرار داده است در جنگ نرم دشمن با استفاده از روشهای تبلیغاتی و روانی و بدون به کارگیری روشهای معمول نظامی برای زوال تدریجی جوامع وکشورهای هدف و فروپاشی از دورن و بی سروصدای انها تلاش میکند دراین مقاله برخی از این اقدامات از جمله تلاشهای متنوع سیاسی در سطح جهان برای به انزوا کشاندن کشورمان، اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایرن به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی به منظور بهره برداری سیاسی در سطح بین الملل و به چالش کشاندن نظام برشمرده شده است و پس از ان به موضوع تهاجم فرهنگی به عنوان محور اساسی جنگ نرم و لزوم استقرار و تقویت پدافند عامل active defense و غیرعامل passive defense در برابر تهاجمات دشمن و روشهای ان پرداخته شده است.