سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا مسیبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

دراین مقاله فرایندهای اصلی صنعت برق که شامل مراحل تولید انتقال وتوزیع میب اشد بیان شده و درهرمرحله خدمات فنی تخصصی اداری پشتیبانی و مالی بررسی میگردد درادامه وضعیت موجود صنعت برق درزمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده و نقش های پشتیبانی محوری و استراتژیک فناوری اطلاعات دربخش برق تحلیل میگردد ضمنا مشکلات موجود درتوسعه فناوری اطلاعات دربخش برق بررسی شده و نهایتا عملکرد صنعت برق دراین زمینه بیان میگردد.