سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهناز زارعی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد
محمدصالح اولیا – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه یزد

چکیده:

امروزه دستیابی به یک مزیت رقابتی با دوام تنها در صورتی امکان پذیر است که سازمان ها به سوی خلق دانش گام بردارند از سوی دیگر تمرکز بر دانش منجر به توجه روزافزون نسبت به فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین منابع مزیت رقابتی شده است که نقش بسیار مهمی در موفقیت و یا شکست استقرار یک سیستم مدیریت دانش ایفا می کند این تحقیق مبتنی بر مدل شکاف های مدیریت دانش لین و تسنگ است مفهوم شکاف دانشی در تحقیقات متعددی به کار برده شده است و منظور از آن فاصله میان توان مندی های فعلی و توانمندی های مورد نیاز برای مدیریت دانش سازمان است ناتوانی در تشخیص و از میان برداشتن این شکاف ها پیش از استقرار سیستم مدیریت دانش سازمان را دراستقرار مورد اشاره با موانعی جدی روبرو می سازد. این مقاله با استفاده از مدل اشاره شده به بررسی نقش ویژه و تعیین کننده فناوری اطلاعات در استقرار سیستم مدیریت دانش همراه با ارائه یک نمونه در شرکت مخابرات استان فارس با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک طیف پنجگانه لیکرت می پردازد.