سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلزار آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده فنی دانشگاه
محمدجعفر تارخ – استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

باز مهندسی بهترین راه برای سازمان هایی است که بدنبال مزیت رقابتی و بهبود ریشه ای در همه جنبه های عملکرد سازمانی می باشند بنابراین نیاز است که سازمان ها قبل از اینکه به اجرای مهندسی مجدد فرایندها در سازمانشان بپردازند فناوری اطلاعات بطور کامل شناخته و آن را در سازمان شان نهادینه کننده سازمان ها و شرکت های زیادی به مهندسی مجدد پرداخته اند اما آنهایی پیروز بوده اند که فناوری اطلاعات را جزء لاینفک پیاده سازی پروژه مهندسی مجدد دانسته اند این مقاله ابتدا مهندسی مجددی فناوری اطلاعات فرایندها را تشریح می کند و در ادامه به نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد تشریح و در نهایت آن را در سازمان ها و موسسات و شرکتهای خصوصی و دولتی ایران بررسی میکند که برای انجام این پژوهش از روش تکمیل پرسشنامه از مدیران مشاوران و مدیران پروژه و همکاران پروژه استفاده شده است طی این پژوهش معلوم گردید که فناوری اطلاعات در سازمان ها و شرکت های ایران نقش پررنگی دارد تا آنجا که بیان کردند که بدون فناوری اطلعات امکان اجرایی کردن پروژه مهندسی مجدد نمی باشد.