سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زرین فرهادی – دبیر آموزش و پرورش استثنایی- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی

چکیده:

امروزه با ورود فناوری های نوین آموزشی و به خصوص دسترسی به اینترنت در بین جامعه فراگیر درمدارس، و تاثیر پذیری آنها از فرهنگ های جهانی و غیر بومی، موقعیتی به وجود آمده است که آموزش وپرورش ناگزیر است که تا کارکردهای نوینی را متناسب با نیازهای زمان برای خود برگزیند. گزینش ودستیابی به کارکردهای نو مستلزم نگاهی نو به نظام آموزش و پرورش است آنچه تلقی از نظام های نوینآموزشی را به عنوان یک تکنولوژی مدرن آموزشی و نه به عنوان یک چالش در نظامی آموزشی به ما میشناساند، تاثیرات این فناوری ها در به کارگیری و سائل کمک آموزشی در کلاس درس برای قوتبخشیدن به یادگیری فراگیران است که در تحقیقات مکرر به اثبات رسیده است . در این مقاله سعی شدهاست نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نظام آموزشی بررسی شود و نیز کاربردهای فن آوری اطلاعاتدر آموزش، مزیت ها، موانع و مشکلات استفاده از فناوری اطلاعات، همچنین نقش و مسئولیت معلم ودانش آموز در نظام آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات بیان شده است.