سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
نورالدین گندمی – دانشجوی کارشناسی ارشد EMBA ،دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اتمام به موقع پروژه ها همواره برای شرکت ها و مؤسسات از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اجرای درست پروژه های مهم و بزرگ مستلزم بهره گیری از تکنیک های جدید و پیشرفته در مدیریت پرو ژه است [10] تکنیک 1 EPC یا اجرای سریع 2 روشی جدید است که با انجام همزمان مراحل طراحی ، تأمین و اجرا امکان استفاده بیشتر از امکانات و منابع موجود را فراهم می سازد . [1] این روش بدلیل کوتاه کردن زمان اجرای پروژه و اقتصادی کردن آنها مورد توجه جدی قرار گرف ته و در سالهای اخیر پروژه های بزرگ زیادی به این روش به پیمانکاران خبره واگذار شده است . [3]
از ویژگی های عمدة روش EPC می توان به تغییر مدت زمان پروژه و سود بالا اشاره کرد که همین مسأله باعث روی آوردن کارفرمایان و پیمانکاران به این روش شده است ، هر چند اس تفاده از همة روش های مدیریت پروژه به منظوررقابت پذیری و بهره وری بیشتر انجام می شود [1] هدف از ارائه این مقاله پرداختن به نقش قرارداد EPC در کاهش مدت زمان و افزایش سود در پروژه هاست ،همچنین ویژگی ها و مزایا و معایبی که نسبت به روشهای دیگر دارد مورد بررسی قرار گرفته است .