سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه
تارا خیاطی – مدرس دانشگاه

چکیده:

هدف از این مقاله نقش مدارس و خانواده در ترویج حجاب و عفاف دانش آموزان می باشد. این بررسی از نوع توصیفی –تحلیلی است، روش گرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل محتوا است. که نتایج نشانداد: باافزایش میزان نظارت والدین، اعتقاد به حجاب افزایش می یابد . کنترل و نظارتی که با آگاهی، طبق برنامه و طبقتوافق اعضای خانواده صورت گیرد، با کمترین تعارض و تنش و بالاترین اثرگذاری حجاب و عفاف خواهد بود. ازطرف دیگرمدارس ما به عنوان نخستین نهاد آموزشی و تربیتی فرا خانواده در تقابلی نابرابر باید جوان و نوجوانی را که ذهن و خواستههایش تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد به سوی فرهنگ متعالی اسلامی و انسانی سوق دهند. فرهنگی که برای نهادینهشدن نیاز به حمایت از سوی جامعه رسانه ای و نهاد خانواده دارد و اگر این حمایت مطلوب صورت نگیرد قطعأ به تلاشمربیان در مدارس پاسخ چشم گیری داده نمی شود.