سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا یاورزاده – تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
محمود دشت بزرگ – کرج، موسسه آموزش عالی فارابی

چکیده:

سازمان ها همگام با پیشرفت های روز، می باید تحولاتی آگاهانه و نوآورنه را به مرحله اجرابگذارند. ضرورت دارد مقوله ایجاد تحول در فناوری های مورد استفاده در صنعت برق به ویژه تولید برق در نیروگاه ها و فراهم آوردن زمینه توسعه فناوری های نوین و پیشرفته در این بخش مورد اهتمام مسئولین و مدیران این صنعت باشد. یکی از مصادیق تحول در توسعه فناوری صنعت برق، استفاده از سوخت زغال سنگ در چرخه تولید برق کشور است. استخراج و تولید منابع زغال سنگ و تبدیل آن به انرژی الکتریکی مستلزم بکارگیری فناوری پیشرفته در این زمینه می باشد، بررسی هانشان می دهدکه هنوز از قابلیت های فناورانه تولید برق از زغال سنگ و تجاری سازی آن در کشور استفاده نشده و سهم تولید برق ازمنابع زغال سنگ تاکنون نزدیک به صفر می باشد. برای حرکت به سوی فناوری فراگیر نیرو گاهی زغال سوز می بایست نقشه راه مشخصی تبیین شودتا ضمن پاسخگویی به نیازکشور در شرایط افزایش قیمت سوخت های نفتی حرکتی پایدار به سوی دستیابی به بازارهای روبه رشدپرتقاضاترین نوع واحدهای نیروگاه های حرارتی فراهم شود. در این مقاله ضمن مرور ادبیات مدیریت تحول انتقال و توسعه فناوری و با مطالعه موردی طرح نیروگاه زغال سوز طبس نقش مدیریت تحول در استفاده از فناوری نیروگاه های زغال سوز بررسی واین نتیجه حاصل شد که چشم انداز تحول اقتصادی آینده صنعت برق دست یابی و توسعه فناوری نیروگاه های زغال سوز در راستای سندچشم انداز ایران۱۴۰۴ و تبدیل کشوربه قدرت بلامنازع منطقه در زمینه تنوع در روش های تولید برق می باشد. در پایان این مقاله پیشنهادهایی نیز به منظور تحقق دستیابی به سهم قابل توجهی از انرژی برق کشور با استفاده ازنیروگاه های زغال سوز و تامین منابع مالی لازم در این زمینه ارائه شده است.