سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی عمرانی نوش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماع
علیرضا احمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، تولید صنعتی.
مصطفی سالاری – دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها.

چکیده:

هوش سازمانی، به عنوان یک فرآیند مهم در سازمانهاست که امروزه بدلیل بوجود آمدن سازمانهای دانش محور توجه ویژهای به این حوزه معطوف شده است. فرآیند هوش سازمانی دارای پنج مرحله مهم و اساسی است. که در مقاله حاضر مراحل حافظه سازمانی و دانش سازمانی، که بیانگر توانایی نگهداشت وقایع، موقعیتها، رفتارهای موفق و ناموفق و کسب دانش درونی و بیرونی سازمان همراه با قابلیت جمع آوری آنهاست، مورد بررسی قرار میگیرد. در این بررسی از مدیریت دانش بحث به میان آورده شده و راههای اتلاف دانش معرفی میشود تا با انجام آن و جلوگیری از، از بین رفتن دانش مفید، در جهت ارتقای هوش سازمان گامی برداشته شود