سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن مردانی – مدرس و مدیر عامل شرکت سروش مدیریت تحول
جابر کریمی جشنی – دانشجوی دکترا ،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی و کارشناس ارشد سازمان امور مالیاتی کشور
رادمهر مدرس – دانشگاه و رییس گروه تحول اداری دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان امور مالیاتی کشور

چکیده:

دانش یکی از عوامل تاثیرگذار در کسب مزیتهای رقابتی و منابع جمعی است. در سالهای گذشته شاهد ظهوررویکردهای بیشماری در زمینه مدیریت دانش بوده ایم که مدیریت دانش در سازمانهای مجازی ، یکی از رویکرد های جدیددر این زمینه است. تعاملات در حوزه مدیریت دانش، پیچیده و شامل مذاکره،اشتراک، و به کارگیری دانش در همه ابعادسازمان است.با رشد تکنولوژیهای ارتباطی و به دنبال آن گسترش کاربرد سازمانهای مجازی در محیط به شدت در حال تغییرامروزی و شکل گیری انبوه اطلاعات و دانش در آنها، ضرورت به کارگیری ابزارها و فرایندهای مدیریت دانش برای بهرهبرداری و کسب مزیت رقابتی به خوبی نمایان می گردد.