سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر یاقوتی دیزجی – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چکیده:

تحولات سریع در قرن حاضر وپیچیدگی محیط ،اهمیت آشنایی با شیوه های صحیح تصم یم گی ری و نحوه به کار گ ی ری مناسب آن را برای مدیران ضروری میسازد، چراکه تصمیماتی که مدیران اتخاذ میکنند بقای سازمان را در جهان رقابت ی امروز رقم میزند. در این میان تصمیمات درستی که در سایه برنامه ریزی صحیح اتخاذ شوند موجب رونق و رشد سازمان خواهند شد. از مهمترین پیامدهای برنامه ریزی صحیح در سیستم های توزیع را میتوان : افزایش ضریب قابلیت فنی ،کاهش هزینه سرمایه گذار ی با مهندسی ارزش، کاهش حوادث انسانی با ایمن سازی شبکه، بهبود شرایط زیست محیطی، کاهش تبعات حقوق ی و … را نامبرد و این وضعیت میتواند در ارتقاء بهره وری شرکتهای توزیع و برآورد الزامات مشتری محوری، اثر بخش واقع گردد . بدین منظور داشتن تصویری روشن از واقعیات، آمار و اطلاعات سیستم های موجود توزیع در کشورهای مختلف در جهت بقا و حرکت رو به جلو در چنین دنیای پر تحول و پر شتاب اجتناب ناپذیر میباشد. لازمه موجودیت در این شرایط و در جهانی سرشار از رقابت ،بهره گ ی ری از الگوها ی برنامه ر ی زی است که در این حالت می توان ضریب اطمینان بهره وری را به کیفیتی در حد استانداردهای جهانی افزایش داد.