سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهرداد قنبری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
سیداکبر نیلی پور طباطبایی – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مینا بختیاری – کارشناس ارشد حسابداری علوم و تحقیقات کرمانشاه
شقایق بختیاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

چکیده:

مطابق با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور ایران می بایست در سال ۱۴۰۴ کلیه زمینه های اقتصاد، اجتماعی و فرهنگی در منطقه رتبه اول را کسب نماید که دستیابی به ۱/۵ درصد کل گردشگر و ۲ درصد کلدرامد گردشگری جهان از اهداف این سند تلقی می گردد رشد روزافزون و سهم فزاینده توریسم در اقتصاد جهانی هرروز چرخه ای تازه برساز و کار بنیادین این صنعت می افزاید تا جایی که صنعتتوریسم خود تبدیل به نمونه ای از دهکده جهانی می شود بی تردید یکی از عوامل کلیدی دستیابی به این امر ارتقای کارایی و بهره وری دراین صنعت می باشد هدف این مقاله بررسی صنعت توریسم، معایب و مزایای آن و بررسی نقش مدیریت جامع کیفیت در بهبود این صنعت می باشد.