سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا بیگی نیا – استادیار گروه مدیریت دانشگاه شاهد
محمود اسفندیاری سلوکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
علی سلیمانی بشلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

مقاله حاضر با هدف تبیین نقش مسئولیت اجتماعی شرکت ها در توسعه پایدار تدوین شده است ابتدا ضمن ارائه تعریفی از توسعه پایدار مبتنی بر نتایج حاصله از اجلاس ریودوژانیرو تحت عنوان دستور کار 21 انگاه به ابعاد توسعه پایدار و انواع آن پرداخته شده است همچنین مقیاس ها و شاخصهایی برای ارزیابی و سنجش توسعه پایدار معرفی شده و مقوله پایداری دربخش تجاری باتاکید بر چهار سطح مورد بررسی قرار گرفته است د رخاتمه مدلی با سه بعد محیطی، اقتصادی و اجتماعی ، ترسیم و ابعاد مدل یاد شده مورد تحلیل قرارگرفته است.