سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن درویشان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
میرعلی شفیعی عربی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
محمود جهاندار – دانشوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

مشارکت در کشور ما پدیده تازه ای نیست و مردم این سرزمین همواره در امور خود از شور با یکدیگر غفلت نورزیده اند. اما با رشدشهر نشینی و به تبع آن تغییر الگوهای مشارکت، لزوم بازبینی در این مفهوم و ارائه الگوهای متناسب با نیازهای امروزی شهروندان احساس گردید. توجه دولت به مشارکت، فزونی آگاهی مردم نسبت به این امر خطیر و تلاش در جهت ایجاد جامعه ی مدنی گواه این مدعاست. همچنین تشکیل شورای اسلامی شهرها در کشور، لزوم توجه به این امر را دو چندان نموده است. در مقاله پیش رو با تبیین چارچوب نظری و مفهومی مشارکت، بررسی و ارزیابی الگوهای سنتی و جدید مشارکت شهروندان در اداره امور شهرهای ایران و در نهایت راهکارهایی در راستای عملی شدن مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، سعی می شود گامهای مهمی در این امر برداشته شود.