سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حاجی اسماعیلی – دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد نور- شهردا
سمانه خلیلیان – دانشجو مهندسی تکنولوژی شهرسازی دانشگاه کمال الملک نوشهر

چکیده:

یکی از مباحثی که در دوران جدید مورد توجه قرار گرفته نقش مشارکت های شهروندی در عملکرد مدیریت شهری در کلیه عرصه های اجتماعی، اقتصادی، خدماتی و… می باشد. امروزه مشارکت شهروندی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاست ها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی و شهری می باشد، از جمله عوامل ساخته شده به وسیله منابع انسانی (سرمایه های انسانی) است که نقش مهمی در تحول نظام مدیریتی شهرها و به خصوص پیشبرد اهداف مبتنی بر توسعه پایدار شهرها و ارتقای کیفیت زندگی بر مبنای سنجش نیازهای شهروندان دارد. این مقاله درصدد آن است که با بررسی و سنجش رابطه بین مشارکت شهروندان و فعالیت های افراد در امور شهری و کیفیت خدمات شهری به این سئوالات پاسخ دهد که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری جوامع امروز چیست؟ و این مشارکت ها از چه سازو کار و رویه های اجتماعی تبعیت می کند؟ و از این طریق چه پیامدهای مثبتی برای مدیریت شهری حاصل می گردد و چه عوامل محیطی و یا سازمانهایی می توانند در جذب، هدایت و یا گسترش این مشارکت ها موثر باشند؟برابر مطالعات انجام شده مشارکت شهروندان در امور شهری نه تنها به عنوان یکی از شاخص های اصلی حکومت مردمی (دموکراسی) بوده بلکه با ایجاد تعادل شهری منجر به تحقق عدالت اجتماعی و برابری نیز می گردد. مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و کلیه مراحل اجرایی و نظارت و کنترل می تواند به عنوان یکی از ابزارهای با اهمیت مقتدرسازی مردم برای حضور در صحنه های اجتماعی مطرح گردد. آنچه در این میان حائز اهمیت می باشد مشارکت شهروندان در کلیه مراحل مدیریت شهری می باشد و اینکه مدیریت هماهنگ شهری نه از طریق نه از طریق مهیا ساختن شهر برای مردم، بلکه از مردم، با مردم، برای آنها راهی جهت مشارکت فراهم آورد.