سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیوان کریمی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
گلاله غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سهیلا یونس زاده جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مباحث عمده اجتماعی، مشارکت مردم و میزان آن در فعالیت های مختلف عمرانی و توسعه ای می باشد، زیرا زمانی یک پروژه عمرانی م یتواند زیربنای توسعه یک منطقه واقع شود که علاوه بر پذیرش مردم، مشارکت آنان را نیز به همراه داشته باشد، چرا که هدف از اجرای هر نوع پروژه عمرانی و توسع های، مردم، و به بیان دیگر بهره برداران هستند. مفهوم مشارکت همانند توسعه دارای مفاهیمی بسیار گسترده و کلی است، که ماهیت آن از یک سو به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و از سوی دیگر به اهداف، برنامه ها و برداشت های مختلف بستگی دارد و جامع نگری و نگرش سیستمی لازمه رسیدن به مشارکت و توسعه پایدار است. ضرورت اعمال آبخیزدای و مدیریت آب و خاک در سطح وسیع و هزینه های بالای عملیات در این زمینه به ویژه نگهداری پروژه های اجرا شده دو ویژگی فعالیت آبخیزداری هستند. اگر تحقیقات علمی و پیشرفت های فن آوری به میدان عمل انتقال نیابد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد به همین جهت نتایج تحقیقات کشاورزی در همه زمینه ها باید در عمل توسط اکثر مردم، خصوصاً مردم مناطق روستایی مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله نتیجه ارزیابی اقتصادی – اجتماعی عملیات آبخیزداری انجام شده در حوزه آبریز بانه واقع در استان کردستان بوده که طی ۴ سال به انجام رسیده است و در آن نحوه مشارکت مردم و رضای تمندی آنان از اجرای عملیات آبخیزداری به صورت جداول و نمودارهایی ترسیم و مورد بررسی قرار گرفته است.