سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد مرادی – دانشگاه فرهنگیان شهید مطهری شیراز

چکیده:

باتوجه به موضوع مقاله که نقش معلمان در تعلیم و تربیت اسلامی می باشد هدف از نگارش مقاله این است که معلمان با چهراهکارهایی میتوانند دانش آموزان را به سوی تعلیم برتر دینی سوق دهند.در مسیر نگارش این مقاله کتاب های متنوعی درباب تعلیم و تربیت دینی مطالعه شده و از مطالب مناسب آنان استفاده کرده ایم و در نهایت بهاین نتیجه رسیده ایم که معلمعلاوه بر ایجاد نقش آموزشی باید به ایفای نقش دینی نیز بپردازد و با ایجاد باورهای ذهنی مناسب ، آنان را به باورهای قلبیدر دانش آموز تبدیل کند.