سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا صفری پورچاقی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عبدالرضا امانی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

امروزه دانشمندان منابع طبیعی را به سه بخش منابع پایدار و دائمی، منابع قابل تجدید و منابع غیرقابل تجدید تقسیم می کنند براین اساس انرژی خورشیدی و باد جزء منابع پایدار و دائمی، خاک ، اب و مرتع و… جزء منابع تجدید شونده و سوخت فسیلی معادن طلا، مس و … در گروه منابع غیرقابل تجدید به شمار می روند بنابراین خاک و اب یک منبع پایدار و دائمینیست و ضرورت دارد انسان برای حفظ آن از هیچ کوششی دریغ ننماید. یکی از پدیده های اجتناب ناپذیر طبیعی که برکیفیت و استفاده از اب و خاک تاثیر دارد فرسایش است که فعالیتهای انسانی و طبیعی در شدت و یا کاهش آن تاثیر گذار هستند از بین رفتن پوشش گیاهی یکی از عوامل اصلی فرسایش خاک است که موجب می شود زنجیرهایی از بلایای طبیعی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوجود اید. حرکت بسوی توسعه پایدار نیاز به تغییرات بنیادی در نگرش و رفتار بشر دارد لذا پیشرفت دراین زمینه بستگی به اگاهی واموزش عمومی دارد که در ان مفاهیم و پیامهای کلیدی اموزش برای حفاظت و توسعه پایدار ملاحظاتی در رابطه با عمده ترین مسائلی که امروزه بعنوان نوعی بحران در کشور ما مطرح می باشند در هم می امیزد.