سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه رسولی خورشیدی – کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده:

نوجوانی دوره بحران است به گونه ای که نوجوان به دنبال این است که من چه کسی هستم هویت یک احساس نسبتا پایدار ازیگانگی خود می باشد عدم موفقیت نوجوان درکسب هویت به بحران هویت منجر می شود مذهب است که میتواند جوابگوی مسائل فلسفی انسان باشد و معنا و مفهومی درزندگی معین کند بنابراین نماز می توانددرشکل گیری و رشد هویت و همچنین کاهش بحران هویت نوجوانان نقش بسزایی داشته باشد لذا هدف ازمطالعه حاضر بررسی نقش نماز درشکل گیری هویت نوجوانان است این مطالعه با مروری برمقالات فارسی و خارجی درزمینه نقش نماز درشکل گیری هویت صورت گرفته است نتایج مطالعات متعدد نشان میدهد که دین تاثیر قدرتمندی درزندگی و همچنین حالت های هیجانی و روانی و مشکلات رفتاری دارد